ANBI gegevens

Gegevens gemeente:

Naam: Protestantse gemeente te Kleverskerke

Adres: Dorpstraat 25, 4341 NB Kleverskerke


RSIN nummers:

Kerkrentmeesters: 821759498

Diaconie: 824137322


KVK- nummers:

Kerkrentmeesters: 20165162

Diaconie: 76349225


Contactgegevens:

Scriba: E.M. Janse, Banjaard 24, 4341 LL Arnemuiden. Telefoon: 0118-602574.

E-mail: jansemal@zeelandnet.nl


Rekeningnummers:

NL27 RABO 0303822775 tnv het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Kleverskerke

NL74 RABO 0303802529 tnv de Diaconie van de Protestantse gemeente te Kleverskerke


Bestuurssamenstelling

2 ouderlingen

2 ouderlingen- kerkrentmeester

1 kerkrentmeester

2 diakenen


Beleidsplan 2024-2028

U kunt het beleidsplan hier downloaden


Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse gemeente te Kleverskerke

U kunt de plaatselijke regeling hier downloaden

U kunt de bijlage van de plaatselijke regeling hier downloaden


Beloningsbeleid

Niet van toepassing.


Doelstelling

De kern van ons gemeente-zijn zien we in het geloof in de bevrijdende God van Israël en van Jezus Christus, als de zoon van dit volk en van deze God, en de Heilige Geest die ons leidt en draagt in het leven van alledag.

Voor het werkelijk functioneren van de gemeente zal er structuur moeten zijn in de kerk. Die structuur is nodig om de gemeente te sturen, de weg te wijzen, te onderwijzen en te activeren. In onze kerk zijn daar ambtsdragers met specifieke verantwoordelijkheden voor aangesteld. Maar in een levende kerk is het ambt meer dan een bestuurlijke functie in de kerkenraad. Ambtsdragers dienen de gemeente eveneens door vanuit hun ‘ambtelijke’ verantwoordelijkheden op te treden als manager van het kerkelijk gebeuren.

In een vitale gemeente krijgt het kerkenwerk pas echt handen en voeten door de gestructureerde inzet van mensen: in werkgroepen, commissies of individueel.


Verslag van uitgevoerde activiteiten

Activiteiten College van kerkrentmeester 2023

Activiteiten Diaconie Kleverskerke 2023


Financiële verantwoording

College van kerkrentmeesters 2023

Diaconie 2023