Geschiedenis

In 1881 stelt het Classicaal bestuur voor een combinatie met de Hervormde Gemeente van Arnemuiden aan te gaan om zodoende 'de herderloosheid' van Kleverskerke op te lossen. Het aantrekken van een predikant blijkt meerdere keren een groot probleem. Zo is de gemeente in de periode 1877 - 1903 vacant. Zeer waarschijnlijk is het lage traktement voor beroepen predikanten mede een belemmering. Daarnaast speelt de bouwvallige toestand van de pastorie hierin een rol, zo blijkt uit een brief van de kerkvoogdij aan de Algemene Synode uit 1879. Toch komt er uiteindelijk een combinatie met een andere gemeente tot stand. Het initiatief van de Hervormde Gemeente van Veere hiertoe wordt in 1935 genomen. Hierbij is er sprake van een pastoraal verband. Dit houdt in, dat de gemeenten elk zelfstandig blijven, maar gezamenlijk een predikant hebben. Opvallend is de grote mate van eensgezindheid. In de vergadering van stemgerechtigden, waarin over dit onderwerp wordt gesproken, blijkt niemand tegen te zijn. In april 1936 keurt het Provinciaal Kerkbestuur deze combinatie goed. 

Momenteel heeft de Protestantse gemeente te Kleverskerke een samenwerkingsverband met de Protestantse gemeente te Vrouwenpolder. Dit samenwerkingsverband houdt in dat vanaf 1 augustus 2023 gezamenlijk een kerkelijk werker voor beide gemeenten is benoemd.