ZWO

Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

De ZWO-commissie bestaat uit: Gerrie Verschoor, Marjan Kamp en Petra v/d Berge.

Als commissie organiseren wij verschillende acties per jaar om naast bewustwording van de nood elders, ook geld in te zamelen voor projecten in zowel binnenland als buitenland.

Plaatselijk projecten (op Walcheren) zijn onder andere: Voedselbank, Hospice en Stichting Leergelden.

Landelijk projecten zijn onder andere: Leger des Heils, binnenlands diaconaat van Kerk in Aktie.

Wereldwijd steunen wij net als veel andere kerken in heel Zeeland en een deel van de Zuid-Hollandse Eilanden drie projecten van Kerk in Aktie in Colombia; https://www.gelovenindedelta.nl/activiteiten-zwo/

Voor informatie over het ZWO-werk kunt u contact opnemen met Petra v/d Berge tel: 0613167690