Diaconie

De diaconie: bestaat uit

    • Petra van den Berge (penningmeester)

    • Robèrt Bartels

Onder de diaconie vallen verschillende verantwoordelijkheden.

Collecten

De tweede collecte tijdens de kerkdiensten is bestemd voor de diaconie, waarvan de opbrengst wordt aangewend voor onder andere de bejaardenzorg en de ziekenzorg.

Voorts wordt getracht met deze gelden personen financieel bij staan die binnen de gemeente en in de wereld hieraan behoefte hebben.

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Het aanspreekpunt voor de Zending, het Werelddiaconaat en het Ontwikkelingswerk (ZWO) wordt binnen de kerkenraad gevormd door Petra van den Berge.

In de ZWO-commissie die de diaconie en de kerkenraad adviseert hebben Marjan Kamp en Gerrie Verschoor zitting.

Administratie diaconie

De financiële administratie van de diaconie wordt bijgehouden door Petra van den Berge.

Maaltijd van de Heer

De diakenen zijn de dominee behulpzaam bij de Maaltijd van de Heer. Aan de Maaltijd van de Heer mogen ook kinderen aanzitten. De opbrengst van de collectebussen op de Tafel zijn in het algemeen bestemd voor een diaconaal doel.

Kerstviering voor ouderen in december

Het organiseren van bezoeken aan ouderen met hun verjaardag en zieken bij langdurige ziek zijn.

Deelname aan werkgroep: er zijn een aantal gemeenteleden die namens onze kerk meedoen aan het initiatief van de Arnemuidse diaconieën. Zij bieden hulp aan inwoners van Arnemuiden en Kleverskerke voor zover andere instanties dit niet kunnen bieden.

Voor informatie over de diaconie kunt u contact op nemen met één van de leden van de diaconie.

Petra van den Berge

Robèrt Bartels