Kerkrentmeesters

Rinus van den Driest

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit:

 De kerkrentmeesters hebben als taak te zorgen dat de gemeente samen kan komen voor de diensten. Dat is de kern van de werkzaamheden. Ook wordt het wel de zakelijke kant van de kerkenraad genoemd. 

We zorgen ervoor dat het kerkgebouw wordt onderhouden, zodat de gemeente daar samen kan komen en dat er een predikant of een voorganger is.  De zorg voor de gemeenteleden in het pastoraat wordt door de ouderlingen gedaan, maar ook door de predikant en als die er niet is, wordt dat aangevuld met pastorale bijstand.

Alle financiën, behalve van diaconale aard, worden beheerd. Dat gaat wel in overleg met de hele kerkenraad. Uitgangspunt is het beleid van de kerkenraad. Wat vinden we belangrijk dat er gedaan wordt in de gemeente. Daar kijken we eerst naar, maar is geld nodig om dat te kunnen realiseren. Denk aan de kosten voor de predikant en de invulling van de diensten met gastpredikanten. De overige kosten voor de kerkdiensten, zoals de bloemen en de kaarsen. Het werk voor de jeugddiensten en de kindernevendienst.

Hoe we gemeente willen zijn, wordt in het beleidsplan beschreven. Ook daarvoor zijn de kerkrentmeesters verantwoordelijk. 

De zorg voor het kerkhof. Het onderhoud en de administratie van de graven. 

De tuin en het schoonhouden van de kerk. Bij alle  praktische werkzaamheden krijgen we enorm veel hulp van de vele vrijwilligers in de gemeente. Dat is heel belangrijk. Niet alleen omdat het veel geld bespaart, maar ook voor onderlinge band van de gemeenteleden.