Ouderlingen

Sentine Williams Kodde

Anja Bartels

Eugène Janse

Een ouderling heeft als lid van de kerkenraad  een bijzonder mooie taak.  Ze zijn verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente.


Ouderlingen dragen de zorg voor de gemeente als gemeenschap. 

Zij zorgen ervoor - met vorming en toerusting - dat de gemeente haar pastorale en missionaire roeping kan vervullen.

Samen met de predikanten is hen bovendien de zorg voor de gemeente toevertrouwd.


Er zijn in Kleverskerke 3 ouderlingen. 

Ze voeren de volgende activiteiten uit: